ادامه مطلب

تاریخ ایجاد: جمعه 25 بهمن 1391 تعداد بازدید: 5411 تعداد نظرات ارسالی: 1 نویسنده: host
ارزيابي و مقايسه متدولوژي‌هاي توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي-شركت مهندسي نرم‌افزاري گلستان

مقايسه متدولوژي‌هاي توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي

نتايج پروژه «ارزيابي و مقايسه متدولوژي‌هاي توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي» كه در سال 1379 توسط شركت مهندسي نرم افزاري گلستان انجام گرفت و نتايج آن در كتابي با همين نام از سوي انيستيتو ايزايران منتشر شده است. در اين پروژه تعداد 16متدولوژي توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي تشريح و بايكديگر مقايسه شده‌اند. 
براي آنکه کار مقايسه و ارجاع به اين روشها ساده‌تر شود، در تشريح اکثر روشها الگوي واحدي به‌کار برده شده است. سرفصل مطالب ذکر شده براي هر روش از اين قرار است:

· کليات؛ در بخش اول، تاريخچه، دسته‌بندي، اهميت و جايگاه تاريخي متدولوژي به‌اختصار معرفي شده است

· مباني و مفاهيم؛ اصول اساسي، چهارچوب مفهومي، انگاره مدلسازي و اصطلاحات متدولوژي در اين بخش تشريح شده است.

· مراحل؛ در اين بخش جزئيات مراحل هر روش، با ذکر اهداف، نوع فعاليت‌ها، مراحل فرعي و خروجي‌هاي توليدشده در هر مرحله، توضيح داده شده است.

· ابزارها؛ ابزارها و تکنيکهاي مورد استفاده براي انجام مراحل مختلف متدولوژي، در اين بخش جمع‌بندي شده است.

· کاربرد؛ در اين بخش براي هر روش، دامنه کاربردها و ميزان کاربردپذيري، به‌صورت بالقوه يا بالفعل، مورد بررسي قرار گرفته است.

· پشتيباني؛ وجود يا عدم وجود پشتيباني فني، آموزشي، و اجرايي روشها در اين بخش مطرح شده است.

· نقد و ارزيابي؛ پس از تشريح متدولوژي در بخشهاي قبل، مزايا و معايب آن، به ويژه در شرايط خاص کشور ما، بيان شده و ارزيابي کلي از روش به‌عمل آمده است.

· کتابشناسي؛ براي آنکه امکان مطالعه دقيقتر جزئيات هر روش درصورت لزوم فراهم آيد، فهرستي از مهمترين مراجع و مآخذ متدولوژي در انتهاي هر گزارش ذکر شده است.

فهرست مطالب

·         متدولوژي مهندسي اطلاعات IE

·         روش تحليل و طراحي ساخت يافته سيستم ها (SSADM)

·         برنامه ريزي سيستم هاي تجاري (BSP)

·         تحليل ساخت يافته (Gane-Sarson)

·         تحليل ساخت يافته (DeMarco)

·         روش توسعه سيستم يوردون (YSM)

·         روش طراحي سيستم جكسون (JSD)

·         متدولوژي وارنير-اور (Warnier-Orr)

·         متدولوژيهاي توسعه سريع (RAD/JAD)

·         روش EuroMethod

·         معماري اطلاعات (Information Architecture)

·         متدولوژي CASE*Method

·         درآمدي بر روشهاي شيء گرا

·         روش Grady Booch

·         روش همجوشي (Fusion)

·         مهندسي اطلاعات شيء گرا (OOIE)

·         روش تحليل شيء گرا (Object-Oriented Analysis)

ادامه مطالب کتاب به آدرس زیر مراجعه نمایید :

http://www.golsoft.com/frmPages.aspx?frm=Information%20Systems%20Developement%20Methodology.htm


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد