مهارت و مشاغل

شبکه اطلاعات مشاغل  

1-https://www.onetonline.org 

2- https://occupationalinfo.org

معرفی سایت O*Net 

✔ مدیریت منابع انسانی    

قاعدتاً وقتی برای نخستین بار می‌خواهید شرح شغل و شرایط احراز شغل بنویسید، سردرگم می‌شوید.

همه‌ی کتاب‌های مدیریت منابع انسانی به شما می‌گویندکه در شرح شغل باید ویژگی‌های مختلف شغل (Job Description) را بنویسید و در شرایط احراز شغل، توضیح دهید که فرد شاغلدر آن سمت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد (Job Specification).

اما معمولاً توضیحات از این حد فراتر نمی‌رود ووقتی می‌خواهید چنین فهرستی را برای یک موقعیت شغلی واقعی تنظیم کنید، سردرگم می‌‌شوید.

یکی از منابع شناخته‌شده‌ی بین‌المللی که دراین زمینه می‌تواند به شما کمک کند، سایتO*Net است (نام آن را این‌طور می‌خوانند: O Star Net).

در این درس به معرفی مختصر این سایت می‌پردازیم.

تاریخچه سایت O*Net

دولت‌ها در بسیاری از کشورها به دنبال طرح‌های«تعریف و طبقه‌بندی مشاغل» هستند. این طرح‌ها کاربردهای متعددی دارند. از جمله این‌که:

 • ویژگی‌های هر شغل را تعریف می‌کنند
 • مشخص می‌کنند که افراد شاغل در هر شغل باید چه مشخصه‌هایی داشته باشند
 • تعیین می‌کنند که درآمد هر طبقه‌ی شغلی در چه رده‌ای قرار دارد
 • تعیین می‌کنند که برای اشتغال در یک شغل مشخص، لازم است فرد چه تجربیاتی داشته باشد

دولت آمریکا از حدود هشت دهه قبل (۱۹۳۸) چنین فعالیتی را آغاز کرد. یک مجموعه دایره‌المعارفمکتوب با عنوانDOT (مخفف Dictionary Of Occupational Titles) منتشر می‌شد و دولت آن را به تدریج به‌روز‌رسانیمی‌کرد.

DOT تا دهه‌ی نود میلادی چاپ می‌شد و این اواخر تعداد مشاغلی کهدر آن تعریف شده بود به ۱۳۰۰۰مورد می‌رسید (+).

اما همان‌طور که حدس می‌زنید در میانه‌‌های قرنبیستم، بیشتر فعالیت‌ها و مشاغل از جنس فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی بودند و هنوزفعالیت‌های دانش‌محور (یا به قول پیتر دراکر کارگرهای دانشی) فراگیر نشده بودند. DOT می‌توانست برای مدیران منابع انسانی کارخانه‌هایبزرگ مفید باشد. اما کسب و کارهای نوپایی که با توسعه‌ی فناوری اطلاعات شکل گرفته بودند، نیازمند دایره‌المعارف تازه‌ترو کامل‌تری بودند.

مشکل دیگر هم این بود که رده‌های شغلی به سرعتتغییر می‌کردند و به نظر می‌رسید که دیگر ارائه‌ی DOT بهشکل مکتوب چندان مفید و اثربخش نباشد.

در این شرایط بود که با حمایت وزارت کار آمریکابه تدریج سایتO*Net شکلگرفت. فعالیت این سایت از سال‌های ۹۸-۱۹۹۷آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.O*Net همه‌یخدمات خود را به شکل رایگان ارائه می‌دهد.

در سایت O*Net چهچیزهایی پیدا می‌شود؟

بهترین روش برای آشنایی با O*Net این است که چند عنوان شغلی را در آن جستجو کنیدو ببینید چه اطلاعاتی در اختیارتان قرار می‌گیرد. برای نمونه می‌توانید از گزینه‌هایزیر استفاده کنید:

 • Web Administrator
 • Marketing Manager
 • Technical Writer
 • Sales Manager
 • Retail Salesperson

برای هر موقعیت شغلی اطلاعات متنوعی ارائه می‌شودکه از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • وظایف (Tasks) مربوط به هر شغل و جزئی‌ترین فعالیت‌هایی که در هر موقعیت شغلی انجام می‌شود.
 • مهارت‌های تکنولوژیک (Technology Skills) و ابزارها و نرم‌افزارهایی که فرد برای موفقیت در آن موقعیت شغلی باید بر آن‌ها مسلط باشد.
 • دانش (Knowledge) مورد نیاز برای عملکرد مناسب در آن شغل.
 • مهارت‌های عمومی (Skills) و توانمندی‌های (Abilities) مورد نیاز (مثلاً مهارت ارتباطی، هماهنگی با دیگران، مهارت نوشتن، گوش دادن فعال، حل مسئله و …).
 • ویژگی‌های فضای کار یا اصطلاحاً Context. به این معنا که مثلاً چقدر فشار روانی در این شغل وجود دارد یا معمولاً چند ساعت کار در هفته لازم است یا این‌که کار چقدر روتین یا غیرروتین است.
 • آموزش رسمی که برای قرار گرفتن در آن موقعیت شغلی مورد نیاز است.
 • فردی که در آن موقعیت شغلی فعالیت می‌کند باید چه علاقه‌مندی‌هایی داشته باشد (بر اساس مدل هالند
 • فردی که در آن موقع شغلی قرار می‌گیرد باید چه اصول و ارزش‌هایی داشته باشد؟ یا به عبارت دیگر، چه ارزش‌هایی برایش در اولویت قرار داشته باشند؟
 • متوسط حقوقی که برای این موقعیت شغلی پرداخت می‌شود (در آمریکا)

چه کسانی می‌توانند از O*Net استفادهکنند؟

O*Net می‌تواند برای گروه‌های مختلف جذاب باشد.مدیران منابع انسانی می‌توانند از چارچوب O*Net برایتدوین شرح شغل و شرایط احراز شغل ایده بگیرند.

موسسات آموزش حرفه‌ای می‌توانند از داده‌های O*Net الهام بگیرند و دوره‌های موثر‌تر و کاربردی‌تریطراحی کنند.

بنگاه‌های کاریابی می‌توانند با استفاده ازداده‌های این سایت، افراد در جستجوی شغل را به شکل بهتری با موقعیت‌های شغلی موجودتطبیق دهند.

خود شما هم به عنوان یک فرد، می‌توانید زمینه‌یشغلی مورد علاقه‌ی خود را درO*Net جستجوکنید و بر اساس داده‌های آن، برای توسعه‌ی فردی و برنامه‌ریزی مسیر شغلی تصمیمبگیرید.

اما مستقل از این‌که با چه هدفی از O*Net استفاده می‌کنید به خاطر داشته باشید که داده‌هاو اطلاعاتO*Net را«مطلقاً درست» در نظر نگیرید. همواره ذهن نقاد خود را فعال نگه دارید و مورد بهمورد، تصمیم بگیرید که شرایط و توضیحات مطرح‌شده در این وب‌سایت تا چه حد با وضعیتشما تطبیق دارد.

معمولاً یکی از نشانه‌های کارشناسان غیرحرفه‌ایو کم‌تجربه‌ی منابع انسانی این است که مستقیم به سراغ O*Net می‌روندو بدون هر گونه تفکر و تحلیل، داده‌های آن را ترجمه کرده و به عنوان اسناد سازمانخود منتشر می‌کنند.