ماشین زمان

بزرگترین و قدیمی ترین آرشیو دیجیتالی و بایگانی اینترنتی دنیا

Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books, Movies, Music & Wayback Machinef

Internet Archive is a non-profit library of millions of free books, movies, software, music, websites, and more

https://archive.org