آموزش دروس دانشگاهی و توسعه نرم افزار

دوره های آموزش تفکر کامپیوتری(رایانشی)

دوره های مفید آموزش تفکر کامپیوتری و فنآوری (سواد اطلاعاتی) برای عموم مردم عبارتند از :

دوره ­های کامپیوتر و فنآوری اطلاعات(IT) (تفکر کامپیوتری و فنآوری)

1-    دوره مبانی فنآوری اطلاعات (IT)

2-   دوره امنیت کاربران کامپیوتر و موبایل (CSCU)

3-   دوره سبک زندگی در فضای مجازی (Cyberspace)

4-   دوره­ آموزش کتاب کار و فنآوری (مدارس)

5-   دوره آموزش نرم ­افزارهای تولید محتوا و تدریس هوشمند

6-   دوره طراحی وب سایت (سیستم مدیریت محتوا یا CMS)

7-   دوره تولید نرم افزارهای موبایل -بدون کدنویسی( Appinventor.mit.edu)

8-   دوره ساخت انیمیشن، داستان تعاملی و بازی­های کامپیوتری -بدون کدنویسی(Scratch.mit.edu )

9-   دوره­ هوشمندسازی شبکه مدارس

10- دوره مبانی رایانش امن

11-  سایر دوره ­های مرتبط با کامپیوتر، فنآوری اطلاعات و مدارس هوشمند

 

(ساخت داستان، انیمیشن و بازیهای کامپیوتری بدون کدنویسی) http://scratch.mit.edu *

 Create stories, games, and animations Share with others around the world

(ایجاد نرم افزارهای اندروید بدون کدنویسیhttp://appinventor.mit.edu/explore **

MIT App Inventor is a blocks-based programming tool that allows everyone, even novices, to start programming and build 

fully functional apps for Android devices

 (امنیت کاربران کامپیوتر) http://www.eccouncil.org/Certification/certified-secure-computer-user ***

گواهینامه امنیت کاربر کامپیوتر CSCU)  Certified Secure Computer User) جهت افزایش آگاهی و ارتقای سطح امنیت در شبکه های کامپیوتری و فضای تبادل اطلاعات(فضای سایبری، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و ...) و توانایی شناسایی تهدیدهای سایبری را برای کاربران خانگی، کارکنان اداری و محیط های آموزشی را فراهم می کند.

طراحی وب سایت با استفاده از سیستم مدیریت محتوا (CMS) یا سایت ساز ****