زیبایی، لذت و زمان کدنویسی برای همه مردم

14 Best App Makers of 2014 Want to build an app? Gone are the days of needing to hire an expensive mobile app developer. Do-it-yourself (DIY) app builders let businesses craft their own apps with no technical skills required. While developing a robu...
پنج شنبه 11 دی 1393
آموزش برنامه‌ نويسي به بچه‌ ها (قسمت اول) اگر کودکی داشتهباشید، به احتمال زیاد زمانی که صحبت از برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی یاآموزشی برای بچه‌ها سخن به میان می آید، تجربه ای از خرید این نرم افزارها را برایکودک خود داشته اید یا دست کم با نام برخ...
پنج شنبه 11 دی 1393
آموزش برنامه نویسی به تازه‌کارها چطور می‌توانیم به کسانی که با برنامه‌نویسیآشنایی ندارند، این امر با ارزش را بیاموزیم؟ برای پاسخ به این سوال، نمی‌توان باجمله «برنامه‌نویسی با نوشتن الگوریتم‌ها سپس تبدیل آنها به خطوط کد و توابع برایترجمه به زبان ماشی...
پنج شنبه 11 دی 1393
آموزش برنامه نویسی به خردسالان جام جم کلیک: چند سالی است کهبحث آموزش برنامه نویسی به کودکان در مدارس و حتی در مهدکودک ها به طور جدی دربرخی کشورهای توسعه یافته مطرح شده است و حتی برخی مدارس نیز دوره هایی را برایآموزش برنامه نویسی به کودکان برگزار می ...
پنج شنبه 11 دی 1393
معرفی۶ ابزار توسعه نرم‌افزار موبایل به گزارش جام جم کلیک: دغدغه هر توسعه دهنده‌ای این است که اپلیکیشن‌اشدر سراسر سیستم عامل‌ها و فروشگاه‌های اپلیکیشن وجود داشته باشد و باعث افزایشتعداد کاربرانش شود ولی توسعه و طراحی هر اپلیکیشن برای یک پلتفرم خاص نی...
پنج شنبه 11 دی 1393
مچاندازی برنامه نویس ها برنامه‌نویسیرا می‌توان نوعی ورزش ذهنی دانست و به همین دلیل همانند ورزش‌های دیگر، هر سالهرقابت‌های مختلفی بین برنامه‌نویسانی از سراسر دنیا برگزار می‌شود. در اینمسابقات، برنامه‌نویسانی از کشورهای مختلف مهارت‌های خود را به نمایش...
پنج شنبه 11 دی 1393
وب سایت رتبه بندی و مشاوره موضوعی http://www.usnews.com با دسته بندی های زیر : 1- بهترین مراکز آموزشی و دانشگاهی 2- بهترین مراکز پزشکی 3- بهترین مراکز مالی و مشاغل برتر، 4-بهترین مراکز گردشگری و هتل ها 5-بهترین خودروها 6- بهترین مراکز قانونی 7- و .....
یک شنیه 21 دی 1393
Top 10 Programming Languages Spectrum’s 2014 Ranking By Stephen Cass Posted 19 Jul 2014 | 1:35 GMT Share | Email | Print Working with computational journalist Nick Diakopoulos , IEEE Spectrum has weighted and combined 12 metrics from 10 sources (inc...
چهارشنبه 08 بهمن 1393
یک شنیه 24 اسفند 1393
جمعه 29 اسفند 1393