مباحث مرتبط با نشریات کامپیوتری

ردیف وب سایت نشریات آدرس 1 بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/category.asp?cat=96 2 دنیای انفورماتیک http://itsecrets.ir/index.php?view=weblink&catid=43%3Airanian-mags&id=59%3Ainformit&option=com_weblinks&Itemid=129 3 رایانه خبر http://...
یک شنیه 08 بهمن 1391
پایگاه خبری وب سایتهای ایران (Webna) در راستای اطلاع رسانی و خبر رسانی صحیح در زمینه فعالیت سایت های ایرانی فعالیت خود را در تیرماه 1385 شروع کرده است و هدف اصلی از راه اندازی این سایت ایجاد پل ارتباطی میان کاربران و مدیران سایت ها اینترنتی در ایران...
شنبه 05 اسفند 1391
منابع اطلاعات علمی دانشگاهی : 1- http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=d1a0a337-4191-4c49-8547-8188159e0d5d 2- http://library.ut.ac.ir/persian/database-links/database.htm 3- http://sharif.ir/~library/
سه شنبه 13 فروردین 1392
فهرست مراجع علمی معتبر و برتر کامپیوتر 1- http://www.computer.org/portal/web/guest/ho 2- http://www.acm.org/ 3- http://thomsonreuters.com/ 4- http://ce.sharif.ir/old/research/
چهارشنبه 14 فروردین 1392
سه شنبه 05 اسفند 1393
پنج شنبه 06 فروردین 1394
یک شنیه 16 فروردین 1394
جمعه 21 فروردین 1394
سه شنبه 01 اردیبهشت 1394
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394