محتوای مرتبط با انجمن های گفتگو

ردیف وب سایت آدرس 1 مرجع دانلود رایگان نرم افزار http://www.filehippo.com/ 2 مجموعه نرم افزاری گردو http://www.gerdoo.net/ 3 دانلود رایگان نرم افزار-سافت گذر http://www.softgozar.com 4 آسان دانلود http://www.asandownload.com/ 5 قدرتمندترین سایت دانل...
پنج شنبه 05 بهمن 1391
ردیف وب سایت-انجمن آدرس 1 برنامه نویس http://barnamenevis.org 2 developercenter http://www.developercenter.ir/forum/index.php 3 انجمن علمی تخصصی کامپیوتر http://itic.ir/forum/ 4 انجمن تخصصی شبکه http://forum.persiannetworks.com/ 5 انجمن گروه آشیانه-...
یک شنیه 08 بهمن 1391
روش ثبت و جستجوی نرم افزارهای ایرانی 1- شورای عالی انفورماتیک، http://www.shci.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b0adff6b-2efb-4326-bf8e-d9c7ac3f4726 2- پورتال نرم افزاری آرمانت، http://www.armanet.ir/Default.aspx
چهارشنبه 23 اسفند 1391
چهارشنبه 20 آبان 1394
لینک دانلود اپلیکیشن درس همراه سروش
چهارشنبه 02 اسفند 1396