مباحث مرتبط با فناوری اطلاعات

آزمايشگاه‏هاي تحقيقاتي و طبقه بندی موضوعات پژوهشیکامپیوتر · Artificial Creatures Lab ( ACL ) · Digital Image Processing andMachine Vision Lab ( DIPMV ) · Dependable Systems Lab ( DSL ) · Digital Media Lab ( DML ) · Digital Signal and Image Processin...
چهارشنبه 04 بهمن 1391
اشاره: كدام زبانبرنامه‌نویسی را انتخاب كنم؟ از كدام نوع پايگاه داده استفاده كنيم؟ سؤالات قدیمیو تا حدودی كلیشه‌ای هستند. با این حال خواندن یكی دو مقاله جالب از اینترنت باعثشد، طرح مجدد این موضوع همیشگی را خالی از فایده ندانيم. اصولاً هر از گاهی باید...
چهارشنبه 04 بهمن 1391
تخمين هزينه­ هاي توليد و توسعه سيستم يكي ازروشهاي تخمين، روش پايينبه بالا مي­باشد. در اين روش، پروژه به اجزاي كوچكتر تجزيه شده و نقشهر جزء و درصد مشاركت آن جزء در كل پروژه مشخص مي­گردد. با تخمين هزينه هر جزء واستفاده از روابط و فرمول­هاي مناسب، هزين...
پنج شنبه 05 بهمن 1391
میزبانی وب میزبانی وب، میزبانی وب اشتراکی، هاستینگ اشتراکی، هاست و هاست اشتراکی، واژگانی هستند که به صورت معادل هم استفاده شده اند و همه به یکمفهوم اشاره می کنند سرویسی که یک روز هست ویک روز نیست بهتر است اصلا نباشد. قدرت بلامنازعه ارائهخدمات در شبک...
پنج شنبه 05 بهمن 1391
مدرسه هوشمند مدرسه هوشمند به عنوان یکیاز مهمترین مولفه های نظام جمهوری اسلامی ایران، یک سازمان آموزشی وپرورشی پویا و یادگیرنده است که در جهت فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت به صورتنظام یافته بازسازی شده است تا دانش آموزان سطوح مختلف را برای زندگیدر عص...
پنج شنبه 05 بهمن 1391
ملاکهای انتخاب یک سیستم نرم افزاری 1- قابلیت استفاده و قابلیت استفاده مجدد 2- هزینه و مسائل مالی(نسبت هزینه-سود) 3- سیاست ارتقاء و هزینه آن 4- شهرت فروشنده(تولیدکننده) و در دسترس بودن آن برای کمک رسانی 5- سوابق موفقیت فروشنده(تولیدکننده) ( تماس با خ...
پنج شنبه 05 بهمن 1391
RFP چيست؟ درآمد: فناوري اطلاعات يک صنعت رو به رشد، پويا و فرا رشته اي است از اين رو کاربري رو بهرشد آن در رشته ها و شاخه هاي مختلف علمي و اجرايي غيرقابل اغماض است. با توجه بهتغييرات مداوم و حرکت رو به جلو دانش فناوري اطلاعات و ظهور پديده ها و امکانا...
پنج شنبه 05 بهمن 1391
مهارتهاي تيم پروژه نرم­افزاري توانايي­هاي يک تيم نرم­افزاري از مجموع توانايي­هاي فني تک­ تک افراد تيم و قدرت مديريتي تيم با استفاده از منابع موجود، بدست مي­آيد. فرآيند توليد موفق يك نرم­افزار يا توليد و توسعه سيستم­هاي اطلاعاتي در مقياس سازماني(Ente...
پنج شنبه 05 بهمن 1391
استانداردهاي مهندسي نرم‌افزار(نماتن-2): · درآمدي بر استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار · استاندارد طرح مديريت پروژه · استاندارد طرح كيفيت پروژه · استاندارد طرح مديريت پيكربندي · استاندارد سند توصيف متدولوژي · استاندارد طرح آزمون · استاندارد طرح تص...
پنج شنبه 05 بهمن 1391
انواع پروژه هاي نرم­افزاري شامل : الف) پروژه‌های کوچک يك هفته­اي براي يك تيم یک(1) نفره كه آنرا پروژه ديموس(يكي از قمرهاي مريخ) گويند. ب) پروژه‌های با پنج(5) نفر توليدكننده و سه ماه زمان كه آنرا پروژه‌ گني­ميد(يكي از قمرهاي ژوپيتر) گويند. ج) پروژه‌ه...
پنج شنبه 05 بهمن 1391