محتوای مرتبط با سرفصل دروس

لیست زیر شامل آخرین سرفصل­های دروس مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و درسی ردیف وب سایت آدرس 1 دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://www.msrt.ir/fa/prog/ApprovedCourses/Forms/AllItems.aspx 2 شورای عالی برنامه­ ریزی دفتر گسترش – سازمان سنج...
سه شنبه 03 بهمن 1391
ردیف وب سایت آدرس 1 مرجع دانلود رایگان نرم افزار http://www.filehippo.com/ 2 مجموعه نرم افزاری گردو http://www.gerdoo.net/ 3 دانلود رایگان نرم افزار-سافت گذر http://www.softgozar.com 4 آسان دانلود http://www.asandownload.com/ 5 قدرتمندترین سایت دانل...
پنج شنبه 05 بهمن 1391
یک شنیه 01 شهریور 1394
سه شنبه 24 بهمن 1396
لینک دانلود اپلیکیشن درس همراه سروش
چهارشنبه 02 اسفند 1396
شنبه 22 اردیبهشت 1397