ادامه مطلب

تاریخ ایجاد: شنبه 17 اردیبهشت 1393 تعداد بازدید: 2997 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
امنیت شغلی کدام مشاغل بالاتر است؟


امنیت شغلی کدام مشاغل بالاتر است؟

این کارها به نسبت درآمدمناسب و استرس کم از لحاظ مالی و فیزیکی امنیت بالایی دارند.

بازارخبر: انتخابو پیدا کردن یک کار و حرفه که مناسب با شخصیت، توانایی ها و قابلیت های افراد بهویژه در دوران جوانی، پوسه بسیار مشکلی است.
برخی افراد به کارهایفیزیکی علاقه مند هستن و برخی دیگر بالعکس. همین تفاوت سلیقه ها است که باعث میشود افراد به سمت حرفه های مختلف کشیده شوند.
یک مساله در این میانکاملا مشخص است و آن اینکه حرفه و کار هر شخص اطلاعات زیادی را در مورد وی نمایانمی‌کند و به نحوی جایگاه آنها را در جامعه مشخص می کند.
در انتخاب شغل‌های مختلفیکی از فاکتورهایی که برخی از افراد به آن اهمیت  زیادی می دهند امنیت وآسودگی شغلی است.
افرادی که به دنبال اینفاکتور هستند ممکن است در نهایت صاحب شغلی شوند که هیجان و متناسب با آن پیشرفت هایآنچنانی نداشته باشد اما زندگی کاری آنها بدون دغدغه و نگرانی خواهد بود.
شغل های زیادی وجود دارندکه نه تنها از لحاظ مالی امن هستند بلکه از لحاظ فیزیکی نیز امنیت بالایی دارند.
اگر به دنبال شغلی بااسترس کم ، ثبات بالا و یا ترکیبی از هر دوی اینها هستید نگاهی به ادامه مطلب ولیست مشاغل موجود در این دسته خواهیم انداخت.

استاد دانشگاه
متوسط درآمد82-100 هزار دلار در سال
اساتید دانشگاه یکی ازامن ترین شغل ها را دارند. اگر استادی بتواند کرسی استاد دائمی دانشگاهی را کسبکند موقعیت شغلی وی تا حدود زیادی تضمین می‌شود. در این صورت اساتید می توانند بهراحتی به فعالیت های علمی خود بپردازند و هیچ نگرانی در مورد از دست دادن کار خودنداشته باشند.
بدست آوردن کرسی استاددائمی در یک دانشگاه کار ساده ای نیست اما مادامی که کسب شود. میتوان تدریس دردانشگاه را یکی از امن ترین شغل ها در نظر گرفت.


مهندس نرم افزار
متوسط درآمد: 76 هزار دلار در سال
مهندسی نرم افزار در حالحاضر جز صنایعی حساسی محسوب می شود که سریع‌ترین رشد را  نیز دارد.
شرکت های گوناگون درسرتاسر دنیا بی وقفه به دنبال توسعه دهنذگان نرم افزاری با استعداد هسنتد تا درعرصه تکنولوژی عقب نمانند. تبدیل شدن به یک مهندس نرم افزار خبره کار ساده ای نیستاما در نهایت امنیت شغلی نسبتا خوبی دارد.
شاید فعالیت در استارت آپهای کوچک خیلی امن به نظر نرسد اما مطئن خواهید بود که توانایی های شما را دربسیاری از شرکت ها نیاز دارند.


شنوایی سنجی
متوسط درآمد72 هزار دلار در سال
شغل های مربوط به شنواییسنجی و شنوایی شناسی در سال های اخیر در لیست برترین شغل ها قرار گرفته اند. باپیشرفت سریع تکنولوژی سمعک این صنعت و حرفه نیز به سرعت در حال رشد است.
تبدیل شدن به یک کارشناسشنوایی سنجی به یک  مدرک کارشناسی ارشد نیاز دارد. افرادی که به همراه مدرکتوانایی های لازم را کسب کنند  با فرصت های شغلی زیادی برای فعالیت روبه روخواهند شد.


بهداشتیار دندان
متوسط درآمد: 67 هزار دلار در سال
امروزه تبدیل شدن به یکبهداشتیار دندان پروسه ساده تری دارد. با گذراندن دوره ای نه چندان طولانی و کمهزینه  می توان به یک بهداشتیار دهان و دندان تبدیل شد. به ازای هر دندانپزشک2 تا 4 بهداشتیار دهان و دندان نیاز است. با گسترش حرفه دندنپزشکی  بهداشتیارینیز در همان راستا رشد خواهد داشت و تا زمانی که دندان وجود دارد این شغل نیز ازامنیت بالایی دارد.


نویسندگی
متوسط درآمد60 هزار دلار در سال
نویسندگان همواره بخشمهمی از اجتماع بوده اند. و وظیفه آگاه سازی مردم با نوشته های خود به روش هایگوناگون و قالب های مختلف را برعهده داشته اند.
با گسترش ارتباطات راهدور نویسندگان نیز با فرصت های شغلی فزاینده ای رو به رو هستند. امروزه با داشتنگزینه های مختلف مانند کتاب های آنلاین پروسه نگارش و انتشار متون به صورت آنی براینویسندگان فراهم است.  با تمام این تفاسیر امنیت شغلی کم نویسندگان در گذشتهکم کم رونق بیشتری می گیرد و فرصت های بیشتری را پیش روی آنها قرار می دهد.


پرستاری
متوسط درآمد71 هزار دلار
پرستاری گزینه مناسبیبرای افرادی است که مایلند در مشاغل مربوط به خدمات درمانی فعالیت کنند اما نمیخواهند استرس پزشکان و جراحان را داشته باشند. امنیت شغلی این حرفه تا حدود زیادیبالا است زیرا تعداد پرستاران موجود هیچگاه به طور کامل جواب گوی نیازهای مراکز درمانیمختلف نیست.
درآمد این حرفه نیز مناسببوده و جای ترقی و پیشرفت حتی تا 6 مرحله نیز امکان دارد.


کتابدار
متوسط درآمد55 هزار دلار در سال
مسولیت کتابخانه وکتابدار شدن شغلی مناسب برای افرادی است که خواهان حرفه ای با کمترین میزان استرسهستند. محیط کار کتابخانه خود یکی از فاکتورهای مهم حس آرامش  و استرس کمکاری است.
کتابدار ها به یک مدرکمربوط به حوزه کتابداری نیاز دارند و پس از آن می توانند در حوزه های مختلف ازکتابخانه های عمومی گرفته تا محیط های آکادمیک و خاص مشغول فعالیت شوند. شغکتابداری امنیت نسبتا بالای دارد زیرا رقابت آن چنانی در بازار کار آن وجود نداردو به نوعی مختص افراد آرام و صلح جو است.

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد